Dit is de oude site van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Opgeheven per 1 februari 2014
 ga voor de nieuwe site naar  www.strandloper.nl